ReadyPlanet.com
dot
dot
กำเนิดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ(กำลังสร้าง)
dot
dot
รายงานการให้คำแนะนำเรื่องระบบอุทยานแห่งชาติเมืองไทย ปี 2502-2503 โดย ดร.ยอช ซี. รูเล
dot
dot
สถานตากอากาศบางปู
dot
bulletนกนางนวล
bulletงานดูนกเมืองไทย ครั้งที่ 12
dot
การประชุม กก.มรดกโลก
dot
bulletการประชุม กก.มรดกโลก ครั้งที่ 38 กรุงโดฮา
bulletการประชุม กก.มรดกโลก ครั้งที่ 37 พนมเปญ
bulletการประชุม กก.มรดกโลก ครั้งที่ 34
bulletการประชุม กก.มรดกโลก ครั้งที่ 32
bulletการประชุม กก.มรดกโลก ครั้งที่ 31
dot
ศูนย์มรดกโลก / World Heritage Center
dot
bulletแนวทางดำเนินงานตามอนุสัญญามรดกโลก
dot
โครงการเขื่อนแม่วงก์
dot
bulletข้อโต้เถียงยุติได้ เมื่อทางเลือกถูกค้นพบ
bulletทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับโครงการเขื่อนแม่วงก์
dot
มรดกโลก ดงพญาเย็น-เขาใหญ่
dot
bulletสถานะการอนุรักษ์ ปี 2557
bulletสถานะการอนุรักษ์ ปี 2556
bulletปัญหาที่ดินอุทยานทับลาน
dot
อุทยานฯเขาใหญ่
dot
bulletการปลูกต้นไม้ผิดป่าคือการทำลายระบบนิเวศ
bulletดร. ยอช ซี. รูเล
bulletไม่ควรสร้างส้วมข้างศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่
dot
อุทยานแห่งชาติในสหรัฐอเมริกา
dot
bulletการบริการผู้มาเยือนเชิงพาณิชย์ในอุทยาน/สหรัฐอเมริกา
dot
อช.เอราวัณ
dot
dot
เรื่องน่าสนใจ
dot
bulletเสนอแนะให้เก็บค่าบริการที่สถานีฯเขาน้ำพุ
bulletคุณค่าภูกระดึง
dot
Links
dot
dot
กำเนิดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ
dot
วัตถุประสงค์


วัตถุประสงค์

ของ

ชมรมอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ

 

 

(1) เพื่อปลูกฝังนิสัยรักธรรมชาติแก่ประชาชนตลอดจนยุวชน

(2) เพื่อศึกษาค้นคว้าและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์พฤกษชาติและสัตว์ป่านานาชนิด

(3) เพื่อส่งเสริมการคุ้มครองและแพร่พันธุ์สัตว์ป่าที่เป็นประโยชน์

(4) เพื่อส่งเสริมการปลูกบำรุงพันธุ์พฤกษชาติและการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า

(5) เพื่อนำและส่งเสริมการเที่ยวป่า

(6) เพื่อช่วยรักษาไว้ซึ่งโบราณสถานและปูชนียสถาน ตลอดจนสถานที่ที่มีวิวทิวทัศน์อันสวยงามให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม ทั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

หมายเหตุ :

1. ชมรมนี้มีเจตนารมย์ที่จะไม่คัดค้านหรือสนับสนุนโครงการอะไร ๆ ของรัฐบาลไปเสียทุกเรื่อง แต่จะพิจารณาที่มาที่ไป ความจำเป็น และผลได้ผลเสีย เป็นกรณี ๆ ไป (case by case basis)

2. คำว่า "การอนุรักษ์" ในความหมายของชมรม ไม่ได้หมายถึง การเก็บทรัพยากรธรรมชาติไว้บนหิ้ง แต่หมายถึง การใช้ประโยชน์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติอย่างฉลาด รอบคอบ และยั่งยืน.เราจะอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติไว้ให้ยั่งยืน เพื่อความรื่นรมย์ของชาวไทยตลอดไป

ชมรมอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ
เลขที่ 25/9 ซ.เสรีไทย 19 ถ.เสรีไทย เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์/โทรสาร 02-3779318 มือถือ 089-7410760